Weekly program from the 12th June to the 26th September 2021

MTB School Ortisei 2021

  E-Bike Tours Mtb Tours Enduro Tours
Mon Val Gardena Round
9.30 - 12.00
25km ↑800hm ↓800hm

Family E-bike Tour
14.00 - 16.30
20km ↑365hm ↓365hm
Ride & Learn Basics
9.30 - 12.00
Ride & Learn Advanced
14.00 - 16.30
Tue E-bike Gourmet Tour Under the Odle peak
9.30 - 13.30
24km ↑964hm ↓964hm
Enduro Tour Alta Badia
8.15 - 16.30
5x funicular 70km ↑550hm
↓4340hm 1x bus
Wen Alpe di Siusi - Bullaccia
9.30 - 14.30
35km ↑1100hm ↓1100hm
Val Gardena Uphill Tour
10.00 - 15.00
30km ↑820hm ↓820hm
Thu Alpe di Siusi - Marinzen
9.30 - 16.00
1x funicular 40km ↑1000hm ↓1000hm
Enduro Sellaronda
8.15 - 17.00
7x funicular 60km ↑600hm ↓4000hm 1x bus
Fri E-bike Tour Vallunga valley
9.30 - 12.00
28km ↑650hm ↓650hm

E-bike Tour Rasciesa
15.00 - 17.30
20km ↑1000hm ↓1000hm 


Enduro Trail Tour Val Gardena
9.00 - 16.00
5x funicular 45km ↑350hm ↓3590 hm
Sat Alpe di Siusi - Val Duron
09.30 - 16.00
1x funicular 45km ↑1100hm ↓2086hm
S. Cristina - S. Jacob
9.30 - 12.00
20km ↑500hm ↓500hm
Enduro Ride Marmolada (Padon - Fedaia)
8.15 - 17.00
5x funicular 45km ↑350hm ↓3590hm 1x car
Sun   Alpe di Siusi - Monte Pana
9.30 - 12.00
1x funicular 23km ↑300hm ↓1000hm 

Weekly program from May 10th until June 11th, 2021 and from September 27th until October 10th, 2021

MTB School Ortisei 2020

  E-Bike Tours Mtb Tours Enduro Tours
Mon Val Gardena Round
9.30 - 12.00
25km ↑800hm ↓800hm
Ride & Learn Basics
14.00 - 16.30
Tue E-bike Tour Under the Odle peak
9.30 - 13.30
24km ↑964hm ↓964hm
Ride & Learn Advanced
14.00 - 16.30
Wen E-bike Tour Vallunga valley
9.30 - 12.00
28km ↑650hm ↓650hm 
Thu   Alpe di Siusi - Marinzen
9.30 - 16.00
1x funicular 40km ↑1000hm ↓1650hm
Fri Alpe di Siusi - Bullaccia
9.30 - 14.30
35km ↑1100hm ↓1100hm
S. Cristina - S. Jacob
14.00 - 16.30
20km ↑500hm ↓500hm
Sat E-bike Tour Rasciesa
9.30 - 12.00
20 km ↑1000hm ↓1000hm

Enduro Ride Sciliar
9.00 - 16.00
3x funicular 73km ↑674hm ↓3250hm 1x bus